Beter personeelsbeleid op komst voor overheid

49

Minister-president Evelyn Wever-Croes heeft al aan alle ministeries die onder Algemene Zaken ressorteren, laten weten dat er een grote opdracht te wachten staat. DRH was al aangewezen om het HR-systeem van de regering om te vormen tot een beter systeem voor de toekomst.

Hierbij kan gedacht worden aan een systeem dat zich richt op prestatie en motivatie van de medewerker, werkomstandigheden en efficiëntie binnen het systeem. Dit om de personeelskosten te verlagen en tegelijkertijd een veerkrachtiger personeelsbestand te creëren. Digitalisering is ook essentieel bij deze transformatie. Aruba heeft ondertussen al een stap gezet in de richting van
e-Government.

Het is belangrijk om te vermelden dat deze trajecten genoemd in de uitvoeringsagenda de eerste stappen zijn om de vele andere onderwerpen aan te pakken. Ze analyseren alles en overleggen met elkaar om afgewogen beslissingen te nemen.

Enkele van de eerste deadlines voor lopende taken zijn:

 Actieplan indienen om het HR-systeem van de publieke sector te analyseren en begin februari 2021 met verbeteringen te komen.
 Dien een actieplan in om de werkomstandigheden te analyseren. Dit gebeurt door externe experts met ondersteuning van interne experts uit de publieke en semipublieke sector en moet klaar zijn tegen 1 maart 2021.
 Voor 15 maart 2021 een actieplan opstellen om de organisatorische efficiëntie van het overheidsapparaat te analyseren.
 Analyseer de prestaties van het huidige personeel van de publieke sector. Deadline is 1 mei 2021.

Het Landspakket behandelt veel onderwerpen die kunnen leiden tot een veerkrachtiger Aruba door bepaalde ontwikkelingen te stimuleren en kosten te verlagen. Er zijn echter bepaalde hoofdonderwerpen die meer inspanning vereisen. Denk hierbij aan het stimuleren van een nieuwe economische ontwikkeling, het milieu en klimaatverandering.

Deze onderwerpen komen uitgebreid aan de orde in het Masterplan “Herpositionering van Aruba’s Koers”. Dit Masterplan is gemaakt door meer dan 125 experts uit de publieke en semi-publieke sector.