Financiënminister heeft het druk

22

Financieel beheer, belastingen, financiële sector en economische hervorming. Voor deze vier onderwerpen moet nog flink veel werk verzet worden voor 1 maart, de deadline die ervoor staat in het Landspakket Aruba.

Om financiële steun te blijven krijgen, moet de regering zich houden aan de afspraken. Op het gebied van het financieel beheer werkt Directie Financiën aan een lijst wetten die moeten worden ingevoerd ten behoeve van betere controle. Daarnaast zijn de ambtenaren van Financiën bezig met een zogenaamde gap-analyse, die laat zien hoe het huidige proces van financiële controle beter kan.

De Belastingdienst stelt momenteel een plan op om het beste systeem van indirecte belastingen voor Aruba te bepalen. Ook de eigen organisatie wordt onder de loep genomen, in het belang van optimale belastingheffing. Daarnaast wordt gewerkt aan verbetering van de belastingverdragen binnen het Koninkrijk, om zo belastingontwijking onmogelijk te maken.

Nog dit jaar vindt een evaluatie plaats van de integriteit van het financiële stelsel door Caribbean Financial Action Task Force (CFATF). Directie Wetgeving is bezig de agenda op te stellen van de wet- en regelgeving die nog moet worden ingevoerd om de evaluatie tot een succes te maken.

Op het gebied van economische hervormingen wordt op dit moment gekeken naar de directe hulp aan de zwakste leden van de samenleving. Die krijgen nu noodhulp van Nederland via het Rode Kruis, maar nu de nood structureel wordt, moet Aruba die vanaf 1 juli zelf organiseren.

Volgens minister Xiomara Maduro van Economische Zaken, Financiën en Cultuur, blijft het ook na 1 maart aanpoten voor de overheid. Op 15 maart

moet er een plan liggen om de red tape te verminderen voor bedrijven, en een dag later een plan dat bepaalt hoe de Belastingdienst, notarissen, SVb en pensioenfondsen informatie kunnen uitwisselen met banken. Op 15 april is het tijd voor een plan om subsidies te verminderen en de inkoop van producten en diensten door de overheid zo efficiënt mogelijk te doen.