Evaluatie financiele situatie

33

Deze week buigen zowel het Internationaal Monetaire Fonds (IMF) als kredietbeoordelaar Standard and Poor’s (S&P) zich over de financiën van Aruba. Vanwege corona gebeurt dat digitaal.

Onder normale omstandigheden krijgt Aruba om het jaar een delegatie van het IMF op bezoek. Volgens minister Xiomara Maduro was het IMF in 2019 tevreden over het werk dat Kabinet Wever-Croes had verzet om de financiële situatie van het Land te stabiliseren. ,,Ze lieten weten dat we goed op weg waren.” Het IMF was volgens haar te spreken over de inspanningen om de economie te diversifiëren en de belastingen te hervormen.

In datzelfde jaar besloot S&P om de rating van Aruba te verhogen van negatief naar stabiel, maar draaide dat in april vorig jaar vanwege de coronacrisis weer terug. De enorme afhankelijkheid van het toerisme lag ten grondslag aan die beslissing.

Dit jaar kijken de delegaties vooral naar de invloed van Covid-19. ,,Onze economie is met 32,7 procent gekrompen, maar de voorspelling is dat als het toerisme dit jaar verder herstelt, er economische groei van 5,6 procent mogelijk is. Met Nederland zijn we een

Landspakket van hervormingen overeen gekomen in combinatie met financiële steun. Het
doel daarvan is om de effecten van corona op onze economie te verzachten. Dat is heel
belangrijk in het kader van financiële stabiliteit”, aldus minister Maduro.
De bewindsvrouw verwacht dat de organisaties eind april hun oordeel bekend maken.