25 jaar zorg voor monumenten

5

Minister Xiomara Maduro van Economische Zaken, Financien en Cultuur besteedt deze week aandacht aan de monumentenzorg op Aruba. Het is 25 jaar geleden dat daarvoor officiële instanties werden opgericht.

Oude, monumentale gebouwen renoveren en een tweede, derde of vierde leven gunnen. Ook dat is duurzaam gebruik maken van wat Aruba rijk is. Het kabinet doet zijn uiterste best om zoveel mogelijk de culturele erfenis van het eiland te bewaren voor de volgende generaties. ,,Monumenten vertellen het verhaal van ons land”, aldus de bewindsvrouw.

De renovaties worden begeleid vanuit het Monumentenbureau. Dat maakt deel uit van het drieluik aan organisaties dat in het leven is geroepen om de Arubaanse monumenten te bewaren. In december 1994 besloot de overheid de Monumentenraad in te stellen. Kort hierna, op 1 januari 1996 werd het Monumentenbureau Aruba ingesteld en op 17 juni 1996 de Stichting Monumentenfonds. Tezamen worden de drie organen de Monumentenzorg van Aruba genoemd en werken zeer nauw samen. De Monumentenraad is het adviesorgaan van de Monumentenzorg en geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de minister. Het Monumentenbureau is een overheidsdienst en belast met alle algemene aangelegenheden van de monumenten en is het technisch uitvoerend orgaan. De Stichting Monumentenfonds Aruba is een zelfstandige rechtspersoon en is het financiële orgaan.

In verband met het jubileum worden verschillende activiteiten georganiseerd.