Curaçao: Drie black-outs zorgen voor nog meer zorgen voor restaurants.

24

Op verschillende manieren heeft de Curaçao Restaurant Association, CRA, al aangegeven in wat voor een moeilijke positie restaurants zitten. Nu we 3 blackouts in een week hebben gehad, zetten we nog even op een rij wat de horeca op Curaçao hebben te verduren.

In maart hebben veel bedrijven al anderhalve maand hun deuren moeten sluiten. Voor de maand April kwam er NOW-regeling, maar voor veel bedrijven onhaalbaar om daar meteen aanspraak op te maken. Er werd gezegd dat er geen OB  en geen AOV / AW betaald hoefde te worden. De maand mei was er plachi di dia en voor restaurants was het mogelijk om take-out en delivery te doen. Een pleister op de wonden, maar in ieder geval kon een een beetje omzet gemaakt worden.  In juni mochten restaurants die een terras hebben het openen voor maximaal 25 personen.  De avondklok wordt verlengt en sommige bedrijven beginnen zich te realiseren dat er zo niet te overleven is.  In juli gingen de grenzen weer open om toeristen te verwelkomen, maar het duurde geruime tijd voordat ze daadwerkelijk in grotere aantallen vakanties beginnen te boeken. Restaurants mogen nog steeds slechts 25 personen ontvangen. In augustus wordt de avondklok gezet van 12 uur ’s nachts tot  5 uur’ s morgens. Vanwege de noodkreet van de CRA werd er vrijstelling gegeven tot maximaal 50 personen, ofwel 50% van de capaciteit tot maximaal 50 personen. In september lijkt alles een beetje te normaliseren totdat de avondklok naar elf uur wordt bijgesteld. Daarmee moeten restaurants om 10 uur dicht wat een flinke omzetvermindering teweeg brengt. De koffies, de likeurtjes en het natafelen is niet meer mogelijk. Vanaf oktober lijkt het toerisme hersteld, echter wachten nog veel restaurants op NOW betalingen. De nood is hoog, maar er wordt met minimale kosten overleefd. Zelfs wordt de avondklok verruimd naar 12 uur.

Inmiddels mogen Truck-i pan open tijdens de restaurant uren.

In november neemt het aantal gevallen van covid-19 toe en wordt de avondklok naar 9 uur terug gebracht en moeten horeca etablishementen om 8 uur hun deuren sluiten.

In december worden de maatregelen aangescherpt en mag er geen alcohol meer verkocht worden. Hiermee verliest de restauranthouder niet alleen omzet aan alcoholverkoop, maar ook klandizie. De toeristen die er nog zijn kunnen in het hotel wel alcohol nuttigen en tot laat blijven zitten. Het avondje uit eten is niet meer. Inmiddels neemt het aantal thuisfeestjes toe.

Kort erna volgt Code Oranje. Massaal wordt er geannuleerd. Luchtvaartmaatschappijen vliegen naar Aruba en Bonaire. Meer restaurants sluiten hun deuren te sluiten, sommige tijdelijk en anderen voor altijd.

Dan volgen er drie totale black-outs, waarvan de eerste twee restaurants het moeilijk maken om op tijd open te kunnen gaan en er weinig gasten komen, de derde is de doodsteek:: gedurende de hele avond geen stroom. Geen gasten en de hele voorraad is na 17 uur zonder stroom verloren.

De Curaçao Restaurant Association pleit harder dan ooit voor tegemoetkoming voor de sector. Het kan niet zo zijn dat door zoveel factoren de mogelijkheid tot opbrengsten worden geminimaliseerd en  de overheid daar geen vergoeding tegenover zet. De beloofde TVL zal naar voren gehaald moeten worden om restaurants deze belangrijke maand door te kunnen laten komen. Nog langer wachten is geen optie.

De CRA heeft begrip voor de genomen maatregelen ter bestrijding van de COVID-19 uitbraak maar is van mening dat de horeca harder getroffen wordt dan elke andere branche op Curaçao. De beperking van tijd is een belangrijke factor hierin. We willen dan ook aan de overheid voorstellen de sluitingstijd van restaurants te verruimen tot 9 uur, waarmee de avondklok ook zal opschuiven tot 11 uur. Hiermee komt er meer spreiding van bezoekers in restaurants, kunnen mensen elkaar op veilige wijze ontmoeten op een locatie waar het restaurant zorgt voor de nodige protocollen. Dat is tenslotte  een beter controleerbare plek dan thuis. 

De decembermaand is een hele belangrijke maand voor restaurants, dit jaar des te meer. Met de kerst voor de deur is er veel onzekerheid over welke mogelijkheden er zullen zijn. De overheid moet iets doen, want zoals het er nu uitzien zullen er meer restaurants failliet gaan.

Het naar voren halen van de TVL is noodzakelijk, maar we rekenen er ook op dat tijdens de evaluatie van 14 december serieus overwogen wordt om restuarants meer ruimte te geven.