Oprichting “United through Music Curaçao Foundation”

4

Het doel van deze stichting is het brengen van (gepersonaliseerde) muziek in het leven van kwetsbare mensen om de kwaliteit van leven te vergroten en mensen met elkaar te verbinden.

United through Music Curaçao start in 2021 met het brengen van gepersonaliseerde muziek naar mensen met dementie zodat zij naar hun persoonlijke, favoriet muziek kunnen luisteren. Muziek brengt herinneringen terug, zorgt ervoor dat mensen weer verbinding met zichzelf en hun omgeving maken en brengt mensen tot leven. Het project komt tot stand in samenwerking met zorginstellingen, maar zal in de toekomst ook geschikt zijn voor mensen die thuis wonen. Het project draagt bij aan een zinvolle individuele dagbesteding. Voor de implementatie is het belangrijk dat het muziekproject niet alleen iets is van de activiteitenbegeleiders, maar van het hele team, behandelaren, vrijwilligers en familie.

Foto; van links naar rechts: Dhr. D Rosa (Penningmeester), K. Wouters – (Project Manager), Notaris – Dhr. M.F. Hu-A-Ng (Notaris), Mevr. A Macdonald – (Voorzitter), M. Roos – (Inhoudsdeskundige), Mevr. H. Thoonen – (Secretaris)

Om de effecten te meten, worden de acties en reacties beschreven en genoteerd. Dit gebeurt aan de hand van observaties van de bewoner. Zorgpersoneel, vrijwilligers en uiteindelijk ook familieleden zullen trainingen aangeboden krijgen om op een juiste en adequate manier van start te gaan. In 2019, hebben verschillende instellingen op uitnodiging van Fundashon Alzheimer Bonaire een training ontvangen en is het project van start gegaan op Bonaire. De twee eilanden zullen nauw met elkaar blijven samenwerken om met persoonlijke muziek de kwaliteit van leven te vergroten en mensen met elkaar te verbinden. Dat is de kracht van United through Music Curaçao Foundation.