Eerste leveringen COVID-19 vaccins rond 15 februari naar Caribisch deel Koninkrijk

24

Het Caribisch deel van het Koninkrijk is op stoom om – zoals gepland – rond 15 februari 2021 te starten met vaccineren tegen COVID-19. Het RIVM bereidt de eerste verzendingen van vaccins voor. Voor Saba en Sint-Eustatius gaat het om een eerste levering van het Moderna-vaccin. Voor Bonaire Curaçao, Aruba en Sint-Maarten gaat het in deze eerste fase om vaccins van BioNTech/Pfizer.

Keihard gewerkt

Minister Zita Jesus-Leito (Curaçao), Minister Danguillaume Oduber (Aruba), Minister Richard Panneflek (Sint-Maarten) en Staatssecretaris Paul Blokhuis (Nederland) hebben in hun vierlanden overleg gezamenlijk bevestigd dat zij alle volwassenen in het Caribisch deel van het Koninkrijk de mogelijkheid willen aanbieden om gevaccineerd te worden tegen COVID-19. De bewindspersonen concluderen met vaccinatiegezant Marc Sprenger dat er door heel veel betrokkenen keihard wordt gewerkt op alle eilanden om op tijd klaar te zijn voor de uitvoering van de vaccinatiecampagne en dat het heel hoopgevend is dat de eerste partijen vaccin rond 15 februari geleverd kunnen worden. Ook voor het Caribisch deel van het Koninkrijk ontstaat daarmee extra perspectief op het einde van de corona crisis. Het is de inzet dat de vaccinatiecampagne op alle (ei)landen is afgerond voor het begin van het orkaanseizoen.

Vaccinatiegezant

In opdracht van staatssecretaris Paul Blokhuis (VWS) assisteert vaccinatiegezant dr. Marc Sprenger (voormalig DG RIVM) de (ei)landen van het Caribisch deel van het Koninkrijk om tijdig te kunnen starten met vaccineren. De vaccinatiegezant heeft samen met het RIVM alle eilanden bezocht om de voortgang te bespreken met alle lokale betrokkenen. De benodigde apparatuur is geleverd en het betrokken personeel is getraind in cold chain en vaccinbeheer. De vaccinatiegezant en het RIVM hebben per eiland nog een aantal actiepunten vastgesteld. Als daaraan wordt voldaan, starten de vaccinatieprogramma’s.

Moderna en BioNTech/Pfizer

Op Bonaire, Curaçao, Aruba en Sint Maarten wordt in de eerste fase van vaccineren aan zorgmedewerkers en mensen ouder dan 60 jaar het BioNTech/Pfizer vaccin aangeboden. Om zo efficiënt mogelijk te werken en verspilling van vaccin tot een minimum te beperken, wordt op de kleine eilanden Saba en Sint Eustatius het Moderna-vaccin in één keer aangeboden aan alle volwassenen.

De vaccins voor de eerste fase zullen in verschillende leveringen geleverd en gedistribueerd worden.

Niet voor publicatie: Voor meer informatie neem aub contact met woordvoerder van  staatssecretaris Paul Blokhuis (VWS) Tel: +31 6 15035004 of Lucia Beck, Liaison communicatie BZK Tel: +599-791-9050.  

First deliveries of COVID-19 vaccines around the 15th 

of February to the Caribbean part of the Kingdom

The Caribbean part of the Kingdom is on track to start vaccinating against COVID-19 around the 15th of February 2021, just as planned. The RIVM is preparing the first shipments of vaccines. For Saba and St. Eustatius it concerns the first delivery of the Moderna vaccine. For Bonaire Curaçao, Aruba and St. Maarten, this first phase concerns vaccines from BioNTech/Pfizer.

Hard work

Minister Zita Jesus-Leito (Curaçao), Minister Danguillaume Oduber (Aruba), Minister Richard Panneflek (Sint-Maarten) and State Secretary Paul Blokhuis (the Netherlands), have jointly confirmed in their four-country consultation that they want to offer the opportunity to be vaccinated against COVID-19 to all adults in the Caribbean part of the Kingdom. The ministers conclude, together with vaccination envoy Marc Sprenger, that a lot of people involved are working very hard on all islands to be ready in time for the implementation of the vaccination campaign and that it is very encouraging that the first batches of vaccine will be delivered around February 15th . For the Caribbean part of the Kingdom, this creates extra perspective on the end of the corona crisis. The aim is to complete the vaccination campaign on all islands / in all countries before the start of the hurricane season.

Vaccination envoy

By order of State Secretary Paul Blokhuis (VWS), vaccination envoy Dr. Marc Sprenger (former DG of RIVM) is assisting the islands of the Caribbean part of the Kingdom to start vaccinating in time. The vaccination envoy, together with the RIVM, has visited all islands to discuss the progress with all local stakeholders. The necessary equipment has been delivered and the staff involved has been trained in ‘cold chain’ and vaccine management. The vaccination envoy and the RIVM have identified a number of further action points for each island. If these are met, the vaccination programmes will start.

Moderna en BioNTech/Pfizer

On Bonaire, Curaçao, Aruba and St. Maarten, the BioNTech/Pfizer vaccine will be in the first phase of vaccination to the healthcare workers and people older than 60 years. In order to work as efficiently as possible and to limit wastage of vaccine to a minimum, the Moderna vaccine will be offered to all adults in one batch on the small islands of Saba and St. Eustatius. The vaccines for the first phase will be delivered and distributed in several batches.

Promé entrega di bakuna pa COVID-19 pa e parti Karibense di Reino aproksimadamente 15 di febrüari

E parti Karibense di Reino ta kla prepará pa – manera planiá- inisiá ku bakunashon kontra COVID-19 aproksimadamente di 15 di febrüari 2021. RIVM ta preparando e promé  bakunanan ku mester manda pa Karibe. Pa Saba i Sint Eustatius ta trata di un promé entrega di e bakuna Moderna. Pa Boneiru,  Kòrsou, Aruba i Sint Maarten ta trata di e bakunanan di BioNTech i Pfizer den e promé fase aki.

A traha duru

Durante di e Konsulta di Kuater Pais (Vierlandenoverleg), Minister Zita Jesus-Leito (Kòrsou), Minister Danguillaume Oduber (Aruba), Minister Richard Panneflek (Sint Maarten) i Sekretario di Estado Paul Blokhuis (Hulanda) konhuntamente a konfirmá ku nan ke ofresé tur adulto den e parti Karibense di Reino e posibilidat pa bakuná. E mandatarionan, huntu ku e eksperto spesial di bakunashon, Marc Sprenger, a konkluí ku hopi persona enbolbí  ta trahando duru riba tur e islanan pa ta kla na tempu pa ehekutá e kampaña di bakunashon i ku ta duna hopi speransa ku pa mas o ménos 15 di febrüari  por entregá e promé lote di bakuna. Ku esaki ta krea un èkstra perspektiva riba e final di e krísis di Corona na e parti Karibense di Reino tambe. E meta ta pa finalisá e kampaña di bakunashon na tur e islanan promé ku e temporada di orkan.  

Eksperto Spesial di bakunashon

Bou di enkargo di Sekretario di Estado Paul Blokhuis (VWS( Ministerio di Salubridat Públiko, Bienestar i Deporte)), eksperto spesial di bakunashon, dr. Marc Sprenger (anterior DG (Direktor General) RIVM) ta asistí e islanan den e parti Karibense di Reino pa por inisiá na tempu ku bakunashon. E eksperto spesial di bakunashon, huntu ku RIVM, a bishitá tur e islanan pa deliberá riba e progreso ku tur esnan lokalmente enbolbí. A entreg’é e ekipo nesesario i e personal enbolbí ta di trein den ‘cold chain’ i e maneho di bakunashon. E eksperto spesial di bakuna i RIVM a stipulá algun punto di akshon pa kada isla tambe. Si kumpli ku esakinan, por inisiá e programanan di bakunashon.

Moderna i BioNTech/Pfizer

Na Boneiru, Kòrsou, Aruba i Sint Maarten ta ofresé e bakuna BioNTech/Pfizer na trahadónan den kuido i personanan riba 60 aña den e promé fase di bakunashon. Pa traha mas efisiente posibel i pa mantené dispidimentu di e bakuna na un mínimo, ta ofresé e bakuna Moderna den un biaha na tur adulto na e islanan chikitu, Saba i Sint Eustatius. Lo entregá i distribuí e bakunanan pa e promé fase den diferente entrega.

Prome entrega di vacuna pa COVID-19 pa parti Caribense di Reino aproximadamente 15 di februari

E parti Caribense di Reino ta cla prepara pa – manera plania- inisia cu vacuna contra COVID-19 aproximadamente 15 di februari 2021. RIVM ta prepara pa manda e prome lote di e vacuna. Pa Saba y Sint Eustatius ta trata di un prome entrega di e vacuna Moderna. Pa Boneiru y e paisnan Kòrsou, Aruba y Sint Maarten ta trata di e vacuna di BioNTech i Pfizer den e prome fase aki.

Tur a traha duro

Durante di e consulta di 4 Pais (Vierlandenoverleg), Minister Zita Jesus-Leito (Korsou), Minister Danguillaume Oduber (Aruba), Minister Richard Panneflek (Sint-Maarten) i Secretario di Estado Paul Blokhuis (Hulanda) a confirma cu nan ta bai ofrese tur adulto den e parti Caribense di Reino e oportunidad pa wordo vacuna contra di COVID-19. E mandatarionan hunto cu e experto di vacunashon Marc Sprenger a confirma cu hopi persona riba tur e islanan ta trahando duro pa ta cla na tempo pa implementacion di e programa di vacunacion y cu ta duna speransa cu e prome lote di vacuna lo por wordo entrega aproximadamente 15 di februari. Cu esaki ta reina e perspectiva ku lo tin un fin na e crisis di corona pa e parti Caribense di Reino tambe. Ta e intenshon cu e campaña di vacunashon riba tur isla y paisnan den e parti Caribense di Reino ta cla prome cu temporada di horcan cuminsa. 

Experto special di vacuna

Bou di encargo di Secretario di Estado Paul Blokhuis (VWS), experto special dr. Marc Sprenger (anterior DG RIVM) ta asisti e islanan i paisnan den e parti Caribense di Reino pa cuminsa na tempo cu vacunashon. E experto special di vacunashon huntu cu RIVM a bishita tur e islanan pa delibera tocante e progreso cu tur esnan concerni riba e islanan. E aparatonan necesario ta entrega y e personal necesario ta di train den “cold chain” y maneho di vacuna. E experto di vacuna y RIVM a stipula algún punto di acshon pa kada isla. Si tene cuenta cu esakinan, e programa di vacuna por cuminsa.

Moderna y BioNTech/Pfizer

Na Boneiru, Kòrsou, Aruba y Sint Maarten ta ofrese e vacuna BioNTech/Pfizer na personal den cuido y personanan riba 60 aña den e prome fase di vacunashon.

Pa traha di forma efisiente y pa evita desperdisio di vacuna te na un minimo, lo ofrece riba e islanan mas chiki Saba y Sint Eustatius e Moderna vacuna den 1 biaha na tur adulto. E vacuna den e prome fase lo wordo entrega den diferente secuensia y distribushon.